Members of the Department

Head of department

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Head of department, University teacher, Študijný poradca pre AI

Position:
Scholarly assistant
Office:
132

Deputy Head of Department

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Vice dean, Deputy Head of Department, University teacher, mobil , +421 917 200 019

Position:
Scholarly assistant
Office:
F128, F034

Professors

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

University teacher

Position:
Professor
Office:
130

Prelectors

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

University teacher

Position:
Prelector
Office:
F122
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

University teacher, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr.

Position:
Prelector
Office:
130
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

University teacher, garant Bc. študijného programu učiteľstvo informatiky, fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

Position:
Prelector
Office:
F131

Scholarly assistants

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
F130
Ing. Dana Horváthová, PhD.

Ing. Dana Horváthová, PhD.

University teacher, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+

Position:
Scholarly assistant
Office:
126b
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Head of department, University teacher, Študijný poradca pre AI

Position:
Scholarly assistant
Office:
132
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

University teacher, členka Akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijná poradkyňa pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Position:
Scholarly assistant
Office:
F 129
Mgr. Michal Povinský

Mgr. Michal Povinský

University teacher

Position:
Scholarly assistant
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Vice dean, Deputy Head of Department, University teacher, mobil , +421 917 200 019

Position:
Scholarly assistant
Office:
F128, F034
Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.

Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.

University teacher

Position:
Scholarly assistant
Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
F126a
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
124

Scientists

RNDr. Hudec Milan, PhD.

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Researcher

Position:
Scientist

non-pedagogic employees

Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Assistant

Position:
non-pedagogic employee
Office:
133