Members of the Department

Vedúci katedry

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Position:
Scholarly assistant
Office:
214

Zástupca vedúceho katedry

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika

Position:
Professor
Office:
216

Professors

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika

Position:
Professor
Office:
216

Prelectors

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy

Position:
Prelector
Office:
218
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Position:
Prelector
Office:
217

Scholarly assistants

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium

Position:
Scholarly assistant
Office:
219
Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Position:
Scholarly assistant
Office:
220
PaedDr. Ján Stebila, PhD.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Position:
Scholarly assistant
Office:
214
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Position:
Scholarly assistant
Office:
222

non-pedagogic employees

Andrea Kvorková

Andrea Kvorková

Asistent

Position:
non-pedagogic employee
Office:
233
Mgr. Jozef Pajonk

Mgr. Jozef Pajonk

Technik

Position:
non-pedagogic employee
Office:
004 (005)