Members of the Department

Head of department

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Head of department, University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
214

Deputy Head of Department

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Deputy Head of Department, University teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika

Position:
Professor
Office:
216

Professors

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Deputy Head of Department, University teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika

Position:
Professor
Office:
216
prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

University teacher

Position:
Professor
Office:
217

Prelectors

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

University teacher, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy

Position:
Prelector
Office:
218

Scholarly assistants

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Ing. Martin Kučerka, PhD.

University teacher, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium

Position:
Scholarly assistant
Office:
219
Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

University teacher, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Position:
Scholarly assistant
Office:
220
doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Head of department, University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
214
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

University teacher

Position:
Scholarly assistant
Office:
222

non-pedagogic employees

Andrea Kvorková

Andrea Kvorková

Assistant

Position:
non-pedagogic employee
Office:
233
Mgr. Jozef Pajonk

Mgr. Jozef Pajonk

Technician

Position:
non-pedagogic employee
Office:
004 (005)