Získajte Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)

ECDL je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, ktorý máte na našej univerzite možnosť získať ZADARMO

Chcem vedieť viac

Začíname prezenčne, v režime "OTP"

Krízový štáb UMB a Kolégium rektora UMB rozhodli, že výučba v akademickom roku 2021/2022 začne prebiehať PREZENČNE. Vstup do budovy FPV sa riadi protokolom "OTP" (očkovaný - testovaný - prekonal COVID-19)

Čítajte viac o protokole "OTP"

Nová výzva Akcia Rakúsko - Slovensko

Spolupráca vo vede a vzdelávaní

Viac informácií

Nová výzva Národného štipendijného programu

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov

Chcem vedieť viac

Štipendiá v Bavorsku

pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia, na akademický rok 2022/23 cez BAYHOST

Chcem vedieť viac

FULBRIGHT SLOVAK SCHOLAR PROGRAM

Granty do USA pre vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov na akademický rok 2022/2023

Chcem vedieť viac

Naše úspechy