Where to find me

Department of technology
Tajovského 40
974 01 SR

Professional characteristics

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
-
Thursday
08:45 - 10:45
Friday
-
Konzultácie možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody.