RSS RSS print

Teória chemickej väzby

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Miroslav Medveď, Marek Skoršepa, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0641-2
=