RSS RSS print

Prednášky pre školy

Ponúkame stredným školám popularizačné prednášky z matematiky. Obtiažnosť prednášky prednášajúci prispôsobí typu školy a vekovej kategórii žiakov.

Termín a miesto prednášky je možné dohovoriť e-mailom alebo telefonicky na čísle 048/4467233 priamo na sekretariáte katedry.

Ponuka prednášok pre stredné školy 

Meno prednášajúceho:

Názov prednášky:

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

Volebné systémy očami matematika

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Ako Google určuje dôležitosť webstránok

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Výbuch raketoplánu Challenger (dalo sa zabrániť katastrófe?) 
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.  Súvis matice a komprimovania obrázku 

Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Odhady a testy

Prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Osemtisícovky teórie čísel

Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Konštrukčné úlohy v prostredí GeoGebra

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Zlatý rez

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Fraktály

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Nekonečno 
=