RSS RSS print

Prednášky pre školy

Ponúkame stredným školám popularizačné prednášky z matematiky. Obtiažnosť prednášky prednášajúci prispôsobí typu školy a vekovej kategórii žiakov.

Termín a miesto prednášky je možné dohovoriť e-mailom alebo telefonicky na čísle 048/4467233 priamo na sekretariáte katedry.

Ponuka prednášok pre stredné školy 

Meno prednášajúceho:

Názov prednášky:

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

Volebné systémy očami matematika

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Ako Google určuje dôležitosť webstránok

Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Ako dlho sa dokážeme vyhýbať priepastiam

Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Odhady a testy

Doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Romantická teória čísel

Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Fibonacciho čísla, aplikácie

Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Zlatý rez

Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Fraktály

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr.h.c.

Matematika a hudba

 

=