RSS RSS print

Cviční učitelia

Ďakujeme našim cvičným učiteľom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní našich študentov, budúcich učiteľov matematiky.

Našimi cvičnými učiteľmi z matematiky sú:

  • Mgr. Daniela Krajanová (Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica)
  • Mgr. Katarína Magyarová (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica)
  • Mgr. Anna Murgašová (Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica)

Mgr. Danka Pazúriková (ZŠ Spojová 14, B. Bystrica) - od školského roku 2015/2016 na dôchodku
Radi by sme sa aj touto formou pani magisterke v mene celej našej katedry poďakovali za celé desaťročia nepretržitej poctivej práce, ktorú odviedla ako naša cvičná učiteľka.  Naši študenti, budúci učitelia matematiky, dostávali počas svojej náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxe od nej cenné rady, odovzdávala im svoje dlhoročné skúsenosti z vyučovania matematiky. Pomáhala zvládnuť študentom prípravu na vyučovaciu hodinu, viedla ich a sprevádzala počas ich prvých neľahkých krokov za katedrou v triede. Študenti v nej našli vzor výbornej učiteľky matematiky, učiteľky zodpovednej, svedomitej a zároveň prísnej a láskavej ku svojim žiakom.
ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE A PRAJEME VEĽA ZDRAVIA, SÍL A SPOKOJNOSTI.

=