print

Referát pre vedu a výskum

Úradné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Prodekan pre vedu a výskum:

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Kancelária:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Streda: 09:00 - 11:00, Piatok: 11:30 - 12:00

Referát pre vedu a výskum:

Ing. Slavka Račáková, PhD. |
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431