RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Dominika Brišová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Dominika Brišová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:dominika.brisova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Veronika Glovňová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Veronika Glovňová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:veronika.brisova2@umb.sk
Kancelária:240 
Telefónne číslo:048 446 7240
Mgr. Samuel Hudec | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Samuel Hudec
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:samuel.hudec@umb.sk
Kancelária:123 
Telefónne číslo:048 446 7123
Pondelok: 10:00 - 12:00
Mgr. Elena Murinová  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Elena Murinová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:Elena.Murinova@umb.sk
Kancelária:122 
Telefónne číslo:048 446 7240
Mgr. Roman Nedela | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Roman Nedela
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:roman.nedela3@umb.sk
Kancelária:123 
Telefónne číslo:048 446 7123
Mgr. Miroslava Poláková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Miroslava Poláková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:miroslava.sartorisova@umb.sk
Kancelária:123 
Telefónne číslo:048 446 7123
Mgr. Andrea Sisáková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Andrea Sisáková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:andrea.sisakova@umb.sk
Kancelária:224 
Telefónne číslo:048 446
=