print

Správna rada

PREDSEDA

PaedDr. Ján Stebila, PhD. |
Meno:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Kancelária:214 
Telefónne číslo:048 446 7214
Štvrtok: 10:00 - 12:00


 ČLENOVIA

Ing. Peter Vilhan |
Meno:Ing. Peter Vilhan
Funkcia v zamestnaní:Tajomník 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:peter.vilhan@umb.sk
Telefónne číslo:048 446

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Kancelária:F300a 
Telefónne číslo:048 446 7300
Utorok: 15:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 15:30

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo chémie 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Kancelária:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. |
Meno:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:miriam.spodniakova@umb.sk
Kancelária:32, 204 
Telefónne číslo:048 446 7433, 7204
Utorok: 09:00 - 10:30

 

=