RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Juraj Butek | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Juraj Butek
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:juraj.butek@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Anna Hricková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Anna Hricková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:anna.hrickova@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Pondelok: 15:30 - 16:45, Utorok: 10:00 - 11:45, Štvrtok: 09:00 - 11:00
Ľuboš Polák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľuboš Polák
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:lubos.polak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
 Mgr. Lucia Vetráková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: Mgr. Lucia Vetráková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:lucia.vetrakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Pondelok: 10:00 - 12:00, Streda: 10:00 - 12:00
=