RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Daniel Dubovski | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Daniel Dubovski
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:daniel.dubovski@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Marcel Olša | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcel Olša
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:marcel.olsa@umb.sk
Kancelária:347 
Telefónne číslo:048 446
Streda: 10:00 - 12:00
Ľuboš Polák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľuboš Polák
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:lubos.polak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 10:00 - 12:00
Mgr. Jozef Varga | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Varga
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jozef.varga@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
 Mgr. Lucia Vetráková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: Mgr. Lucia Vetráková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:lucia.vetrakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Pondelok: 10:00 - 12:00, Streda: 10:00 - 12:00
=