RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky ....

Číslo projektu:KEGA 015PU-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných ŠP

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Číslo projektu:KEGA 005UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.