RSS RSS print

Absolventi

vstup do formuláraPodeľte sa s nami o Vaše úspechy! Vyplňte krátky formulár, dajte nám vedieť, kde ste sa po ukončení štúdia zamestnali a inšpirujte tak aj budúcich študentov geografie!

 

 


Naši úspešní absolventi - učiteľstvo geografie

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

   

PaedDr. Katarína Ondrášová

riaditeľka

ZŠ Jozefa Hanulu

Liptovské Sliače

rok ukončenia VŠ: 2006

 

Mgr. Lukáš Jurga

učiteľ biológie a geografie

Gymnázium J.M.Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2015

 

Mgr. Anna Mihálová

manažér

Slovenské múzeum máp

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

Mgr. Alžbeta Hrádocká

učiteľka geografie a AJ

ZŠ Veľkomoravská

Trenčín

rok ukončenia VŠ: 2018

PaedDr. Miroslav Truchlik

učiteľ

Gymnázium J. M. Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2007

 Mgr. Júlia Jarošová

doktorand

Parazitologický ústav SAV

Košice

rok ukončenia VŠ: 2015

 Mgr. Petra Polková

učiteľka geografie a biológie

CZŠ NARNIA

Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2015

Mgr. Daniela Majkútová

učiteľka geografie a biológie

Stredná odborná škola

Námestovo

rok ukončenia štúdia: 2015

Naši úspešní absolventi - geografia a rozvoj regiónov

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 

Mgr. Katarína Rišová

doktorand

Geografický ústav SAV

Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2017

Mgr. Matej Slaniniak

odborný referent

Envirolive, s.r.o.

Žilina

rok ukončenina štúdia: 2018

Mgr. Lenka Gubová

kontrolór realizácie aktivít a

posudzovateľ predložených

žiadostí

SAŽP, Banská Bystrica

rok ukončenia štúdia: 2018

 

Naši úspešní absolventi - geológia

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 Mgr. Juraj Butek

doktorand

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

rok ukončenia štúdia: 2018

 Mgr. Jozef Vlasáč

doktorand

Ústav vied o Zemi SAV

 Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2018

Mgr. Erik Drabiščák

doktorand

Lekárska fakulta UPJŠ

Košice

rok ukončenia štúdia: 2018

 

posledná aktualizácia: 13.8.2018