RSS RSS print

Seminár z teórie neurčitosti

V seminári pracujú:
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
(vedúci seminára), doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., Mgr. Vladimír Kobza, Michaela Bruteničová (študentka odboru Matematika), Ángel Riesgo (University of Oviedo, Spain)

Termín konania seminára:
každý stredu, 10:00 - 11:30 hod., seminárna miestnosť 236A

Program seminára:
určuje sa priebežne

 

=