RSS RSS print

Seminár Dynamické systémy

V seminári pracujú:
prof. RNDr. Ľ. Snoha, DSc., DrSc. (vedúci seminára), RNDr. Matúš Dirbák, PhD., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., doc. RNDr. Peter Maličký, CSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD., Mgr. Miroslava Sartorisová (doktorandka)

Termín konania seminára:
každý utorok 9,50 - 12,00 hod. učebňa č.236

Program seminára sa určuje priebežne.
Referujú sa vedecké články z dynamických systémov a vlastné vedecké výsledky.

=