print

Koordinátori programu Erasmus+


INŠTITUCIONÁLNY KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Tel. 048/446 11 28, kl. 1128
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk


FAKULTNÝ KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo chémie 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00


FAKULTNÝ ADMINISTRÁTOR ERASMUS+ 

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00


KATEDROVÍ KOORDINÁTORI ERASMUS+

Katedra biológie a ekológie 

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Ingrid.Turisova@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Pondelok: 13:00 - 14:00

Katedra fyziky
Tomášik Boris, prof. Dr. |
Meno:Tomášik Boris, prof. Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:boris.tomasik@umb.sk
Miestnosť:206 
Telefónne číslo:048 446 7206
Fax:048 446 7000
Pondelok: 13:30 - 15:00, Utorok: 08:00 - 09:30

Katedra geografie a geológie
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
Meno:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Streda: 09:00 - 11:00

Katedra chémie
Mgr. Barbora Tirčová, PhD. |
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7353
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00

Katedra informatiky
Ing. Dana Horváthová, PhD. |
Meno:Ing. Dana Horváthová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Dana.Horvathova@umb.sk
Miestnosť:126b 
Telefónne číslo:048 446 7126
Utorok: 10:30 - 11:50

Katedra matematiky
 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. |
Meno: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Miestnosť:226b 
Telefónne číslo:048 446 7226

Katedra techniky a technológií
Ing. Petra Kvasnová, PhD. |
Meno:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Miestnosť:220 
Telefónne číslo:048 446 7220
Pondelok: 13:00 - 14:00

Katedra životného prostredia
RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. |
Meno:RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka programu Erasmus 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Judita.Tomaskinova@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805

=