RSS RSS print

Študijné programy

 

Bc.

Matematika

 

(v kombinácii predmetov)

 

Mgr.

Poistná, finančná a štatistická matematika

 

(v kombinácii predmetov)

 

PhD.

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

  Matematická analýza  

Teória vyučovania matematiky

ideálna nadväznosť jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) je vyznačená farebne

=