print

Členovia

PREDSEDA:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00


PODPREDSEDA:

 

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Miestnosť:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Streda: 09:00 - 11:00, Piatok: 11:30 - 12:00


INTERNÍ ČLENOVIA:

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Pondelok: 09:00 - 11:00

doc. Ing. Marek Drimal, PhD. |
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. |
Meno:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Miestnosť:216 
Telefónne číslo:048 446 7216
Pondelok: 09:00 - 12:00

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Poverený vedením Katedry životného prostredia 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310

Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD. |
Meno:Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:ladislav.tolmaci@umb.sk
Miestnosť:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 09:00 - 11:00

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Pavol.Hanzel@umb.sk
Miestnosť:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Pondelok: 09:00 - 11:00, Streda: 12:30 - 14:00

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. |
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:č. 200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Fax:048 446 7 000

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Utorok: 09:00 - 11:00

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Lubomir.Snoha@umb.sk
Miestnosť:229 
Telefónne číslo:048 446 7229
Utorok: 14:35 - 16:05

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Gejza.Wimmer@umb.sk
Miestnosť:238 
Telefónne číslo:048 446 7238


EXTERNÍ ČLENOVIA:

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice)
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Pedagogická fakulta UKF Nitra)
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice)
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (Fakulta prírodných vied UKF Nitra)

=