RSS RSS print

Klub učiteľov informatiky

Katedra informatiky FPV UMB sa rozhodla organizovať od januára 2020 stretnutie Klubu učiteľov informatiky. V rámci tohto klubu budeme preberať aktuálne novinky vo svete informatiky vo vyučovaní. 

Nasledujúce stretnutie sa bude konať

v marci v čase 8:00 – 12:20

v miestnosti F137 na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

 

Téma stretnutia:                             

Programovanie mobilných aplikácii v online nástroji App Inventor

Program stretnutia:

8:00 – 10:00       App Inventor - zoznámenie s prostredím

10:00 – 10:20     Prestávka

10:20 – 12:20     App Inventor - vyvtáranie hier

Lektor:

                PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. 

Účastníci tohto podujatia dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní v rozsahu 4 vyučovacích hodín, ktoré im vlastná škola na základe vnútorných predpisov môže akceptovať ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

Materiály zo stretnutí sú dostupné v systéme LMS Moodle (hosťovský prístup): https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2772#section-1

Termíny možných stretnutí (je potrebné si vybrať termín v dotazníku https://lnk.sk/CN49):

Minulé stretnutia:

  • 3.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 24.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)

 

 

=