RSS RSS print

Erasmus

Program Erasmus

Mgr. Lenka Anstead, PhD.
Katedrová koordinátorka pre Erasmus
Katedra geografie a geológie
E-mail:lenka.anstead@umb.sk
Tel.: 048/446 73 08

Program Erasmus je určený pre študentov, učiteľov, pracovníkov vysokých škôl a realizuje sa na základe bilaterálnych dohôd podpísaných medzi jednotlivými univerzitami resp. fakultami. Je zameraný na zvyšovanie kvality štúdia prostredníctvom zahraničných pobytov – mobilít, pozostávajúcich z nasledovných aktivít:

 1. Mobilita študentov – štúdium.
 2. Mobilita študentov – stáž.
 3. Mobilita učiteľov.
 4. Mobilita pracovníkov.

Prostredníctvom programu Erasmus majú študenti bakalárskeho a magisterského stupňa možnosť študovať v zahraničí od 3 mesiacov až po celý akademický rok.

Štúdiom v zahraničí máte možnosť:

 1. Získať vedomosti zo štúdia na zahraničnej univerzite.
 2. Byť súčasťou medzinárodného študentského tímu.
 3. Spoznať nových spolužiakov a priateľov.
 4. Zdokonaliť sa v cudzom jazyku.
 5. Dostať štipendium, čím sa znížia vaše finančné náklady.
 6. Cestovať a navštíviť nové miesta.
 7. Porovnať život na Slovensku a v zahraničí.

Erasmus partneri Katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie:

Česká republika

 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita v Ostrave
 • Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostravská univerzita v Ostrave
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Karlova univerzita v Prahe
 • Katedra geovied, Západočeská univerzita v Plzni

Poľsko:

 • Inštitút geografie, Univerzita J. Kochanowskéhov Kielcach
 • Inštitút geografie, Jagelovská univerzita v Krakove
 • Katedra ekonomickej geografie, Univerzita v Opole
 • Inštitút fyzickej geografie a environmentálneho plánovania, Univerzita A. Mickiewitza v Poznani

Slovinsko:

 • Katedra geografie, Mariborská univerzita v Maribore;

Nemecko:

 • Katedra geografie, Postupimská univerzita v Postupime (Postdam)

Taliansko:

 • Universita per Stranieri di Siena, Siena

Veľká Británia:

 • University of East Anglia, Norwich

Viac informácií nájdete na týchto stránkach: