print

Edičná komisia FPV UMB

Predseda:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo chémie 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Kancelária:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00


Členovia

Katedra biológie a ekológie

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Kancelária:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Pondelok: 09:00 - 11:00

Katedra techniky a technológií

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Kancelária:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Štvrtok: 10:00 - 11:30

Katedra geografie a geológie

RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Kancelária:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Streda: 09:00 - 11:00

Katedra informatiky

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr. 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Skrinarova@umb.sk
Kancelária:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Streda: 09:00 - 10:00

Katedra fyziky

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. |
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Kancelária:č. 200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Fax:048 446 7 000

Katedra matematiky

doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc. |
Meno:doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Pavel.Hrnciar@umb.sk
Kancelária:227 
Telefónne číslo:048 446 7227

Katedra chémie

RNDr. Šimon Budzák, PhD. |
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Kancelária:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00

Katedra životného prostredia

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. |
Meno:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Profesorka 
E-Mail:iveta.markova@umb.sk
Kancelária:110 
Telefónne číslo:048 446 5810
Pondelok: 09:00 - 11:00


Referentka:

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00

=