RSS RSS print

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa, Jela Nociarová, Šimon Budzák, Miroslav Melicherčík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1691-6
Počet strán:119
Kúpiť teraz za 9,00 €
=