RSS RSS print

Základy geografie mesta

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Richard Pouš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0626-9
Počet strán:244
=