RSS RSS print

Regionálna geografia Európy

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš a kol.
Vydavateľstvo:VEDA, Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-224-1304-6
Počet strán:592
=