RSS RSS print

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1399-1
Počet strán:93
=