Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Klub učiteľov informatiky na KI FPV UMB 2020

Dnes 3. februára 2020 bolo úspešne ukončené prvé stretnutie učiteľov informatiky v rámci Klubu učiteľov informatiky na KI FPV UMB. Vzhľadom na veľký záujem zopakujeme aktivity z dnešného dňa aj 24. februára 2020 pre ďalších učiteľov informatiky, ktorí dnes nemohli prísť. Na dnešnom stretnutí si učitelia vyskúšali programovanie LEGO EV3 a edukačnú dosku BBC micro:bit v prostredí MakeCode.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela