print

Tézy na rigorózne skúšky

V tejto časti nájdete tézy pre rigorózne konanie, resp. predmety rigoróznej skúšky platné pre jednotlivé študijné programy ako aj témy rigoróznych práce pre AR 2019/2020.

=