Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal (IPPA)

Číslo projektu:7 RP + APVV-0081-10 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:Ing. Peter Mihók, PhD.

Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/201 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

GIS priestorová analýza zón cestovného ruchu a chránených území

Číslo projektu:APVV SK-SRB-0004-09 Doba riešenia projektu:1. Marec 2010 - 31. December 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

COnvergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy (CODECS)

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

LR-DFT výpočty nelineárnych optických vlastností veľkých molekulových systémov

Číslo projektu:APVV-SK-PL-0028-09 Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 31. December 2012
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

The New Physics of Compact Stars (COMPSTAR)

Číslo projektu:06-RNP-106 Doba riešenia projektu:31. Január 2009 - 28. Február 2013
Vedúci projektu FPV:Dr.rer.nat. Boris Tomášik

European Values Education, LLP Comenius

Číslo projektu:503068-LLP-1-NL-Comenius-CMP Doba riešenia projektu:1. Január 2009 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

www.atlasofeuropeanvalues.eu – medzinárodný projekt