Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vyhodnotenie ŠVK 2018

Dňa 21. marca 2018 sa na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil v poradí druhý ročník spoločnej Študentskej vedeckej konferencie FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystici. Konferenciu spoločne slávnostne otvorili dekanka FPV UMB v Banskej Bystrici doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. a dekan FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia prezentovali celkovo 71 prác v 7 sekciách: Biológia (8 príspevkov), Ekológia a environmentalistika (10 príspevkov), Geografia a regionálny rozvoj (13 príspevkov), Informatika (7 príspevkov), Matematika, Fyzika, Chémia (7 príspevkov), Didaktika matematiky, fyziky, informatiky, techniky (15 príspevkov) a Didaktika biológie, geografie (11 príspevkov). Najlepšie prezentované práce v jednotlivých sekciách boli ocenené hodnotnými cenami. 

Všetky prezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných vedeckých prác s názvom „Študentská vedecká konferencia 2018“. 

Zoznam ocenených prác

Fotogaléria