Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedecké kolokvium: Michal Vagač & René Kliment "Po stopách zločincov alebo automatizované spracovávanie trasologických objektov"

Mgr. Michal Vagač, PhD.
Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Mgr. René Kliment
Krimimalistický a expertízny ústav Policajného zboru, MV SR


6. február 2019 | 13:00 | miestnosť F234


Abstrakt

Odtlačky topánok patria medzi najčastejšie stopy zaistené na mieste činu. Určenie značky alebo výrobcu topánky, ktorá stopu zanechala, je dôležitou informáciou pre vyšetrovateľa. V prezentácii opišeme základné postupy aplikované pri spracovaní trasologických objektov a predstavíme softvérové metódy a algoritmy, ktoré používame na automatizované spracovávanie trasologických objektov.

  1. plagat_kolokvium_06_02_2019.pdfPlagát (1900 KB)