Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedecké kolokvium: Radoslava Kanianska "Pôda a jej kauzálne hodnotenie"

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied UMB


21. marec 2018 | 14:00 | miestnosť F313


Abstrakt

Integrovaný pohľad na pôdu ako neoceniteľný prírodný zdroj a zložku životného prostredia. Kauzálne hodnotenie vplyvu človeka na pôdu cez hnacie sily, generujúce tlak na pôdne zdroje s vyústením do možných degradačných procesov pôdy a ďalších negatívnych dôsledkov, prejavujúcich sa aj na iných zložkách životného prostredia.