RSS RSS print

Česko

Som doktorandka na Katedre geografie a geológie v študijnom programe Geochémia. V rámci programu Erasmus+ som sa zúčastnila zahraničnej stáže v Českej republike – v Prahe. Stáž trvala 2 mesiace a počas nej som pôsobila na Geologickom ústave AV ČR.

V prvom rade by som každému odporúčala možnosť vycestovať, spoznať novú krajinu, ľudí, kultúru a myslenie. Aj keď to boli len ,,Čechy“, spoznala som krásne mesto Prahu a naučila sa veľa nového. Ľudia sem cestujú za poznaním a históriou. Ja som si mohla užívať celé dva mesiace nádherný Karlov most, Orloj, Václavské námestie, Staromestské námestie, Vyšehrad, rôzne múzeá a iné.

Pre mňa osobne to bola najmä skúsenosť spoliehať sa sama na seba, naučiť sa väčšej samostatnosti, zodpovednosti a naučiť sa mnohým praktickým zručnostiam.

V rámci výskumu som si vyskúšala prácu v špičkovom chemicky čistom laboratóriu, ktorých je u nás málo. V rámci stáže som sa zamerala na rádiogénne izotopy a izotopické systémy Re/Os, Lu/Hf, Sr/Nd/Pb a separáciu platinových kovov. Zoznámila som sa s podmienkami práce v laboratóriu, kde musíte mať špeciálne ochranné oblečenie, okuliare a rukavice. Pracovala som s kyselinami, ktoré sú veľmi nebezpečné, naučila som sa prácu s pipetou, separáciu vzoriek na kolónach a celý postup, od toho, ako si ,,svoj kameň odkopem v prírode“. Súčasťou mojej stáže bola aj prednáška na Karlovej univerzite, čo bol pre mňa zážitok.

Táto skúsenosť viedla k ďalšej spolupráci, nadviazaniu nových kontaktov a pre mňa osobne  je prínosom množstvo dát, ktoré využijem vo svojej dizertačnej práci.

Skúsenosti, ktoré som takto nadobudla, a taktiež namerané hodnoty, sú o to vzácnejšie. Každému odporúčam využiť možnosť vycestovať a napredovať vo svojej oblasti štúdia. Človek sa naučí veľa nového, spoznáte nových ľudí, ktorí Vám môžu zmeniť život.

Mgr. Lucia Vetráková

=