print

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: 107
Telefón: 048 446 7107Email: ladislav.hamerlik@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-
Podla predošlej dohody so študentom

Profesijná charakteristika

Výučba 

 • Ekológia
 • Ekológia vnútrozemných vôd
 • Aplikovaná limnológia
 • Ekologická literatúra

 

Profesionálna kariéra

 • 2011 – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ a odborný asistent
 • 2010-2011 – Freshwater Biological Laboratory (FBL), Kodanská univerzita, Dánsko:  Post.doc Téma projektu: Quantitative reconstruction of Lateglacial climate fluctuations in the classical Lake Bølling, using subfossil insect remains (Chironomidae).
 • 2009 - FBL, Kodanská univerzita, Dánsko: Vedecký asistent
 • 2008-2009 - stáž v FBL, Kodanská univerzita, Dánsko
 • 1998-2011 – Odborný pracovník na oddelení hydrobiológie, Zoologický ústav SAV, Bratislava

 

Vzdelanie

 • PhD (2008) – Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene. Taxocenózy pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) litorálu, prítoku a odtoku troch vysokotatranských jazier. Odbor Všeobecná ekológia
 • Ing (1998) – Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, odbor Ochrana prírody

 

Oblasti výskumu

 • limnológia vysokohorských a arktických vôd
 • limnológia ľadovcových potokov
 • taxonómia, ekológia a biológia pakomárov
 • pakomáre ako nástroj hodnotenia súčasných a minulých environmentálnych zmien 

 

Výskumné projekty a štipendiá

 • 2012-2015, „BIOPOND“
 • 2010, “Quantitative reconstruction of Lateglacial climate fluctuations in the classical Lake Bølling, using subfossil insect remains (Chironomidae)”, post doc štipendium od Carlsberg Foundation, Dánsko (s K.P. Brodersenom)
 • 2009, “Shrinking glaciers and biodiversity in streams in the high Andes”, WWF/Novozymes, Denmark (s D. Jacobsenom)
 • 2009-2011, “Forming of aquatic and riparian biota in alpine ecosystems in conditions of climatic changes and their catastrophic manifestations“, VEGA 2/0059/09, Slovensko (s F. Šporkom)
 • 2008-2009, “Subfossil insect remains (Chironomidae)“, výskumné štipendium, CIRIUS
 • 2007-2009, “Planktonic and benthic communities in period of charging human impacts on Tatra Mountain lake ecosystems“, VEGA 1/4334/07, Slovensko (s P. Bitušíkom)
 • 2003-2005, STAR – “Standardisation of river classification. Framework method for calibrating different biological survey results”, 5. rámcový projekt EÚ: EVK1-CT-2001-00089 (s F. Šporkom)
 • 2000-2003, EMERGE – “European mountain lake ecosystems: regionalisation, diagnostic & socio-economic evaluation”, 5. Framework project EU: EVK1-1999-00032 (s F. Šporkom)
 • 1999-2001, “Limnology of mountain streams in the West Carpathians“, VEGA 1/6275/99, Slovakia (s P. Bitušíkom)
 • 1998-1999, MOLAR – “Measuring and modelling the dynamics response of repote mountain lake ecosystems to environmental change”, 4. rámcový projekt EÚ: ENV4-CT95-0007, Slovensko (s F. Šporkom)

 

 

Terénne práce a expedície

 • Vplyv vulkanických erupcií a ľadovcovej dynamiky na biótu jazier, Island, 2012 • Limnológia potokov a sladkovodných jazier Tibetu, Čína, 2011 • Limnológia ľadovcových a neľadovcových jazier a potokovZápadné Grónsko, 2009, 2010, 2011 • urbánne vody, Quito (Ecuador) Bogotá, (Columbia), Južná Amerika, 2009 • ľadovcové potoky vulkánu Antisana, Ecuador 2009 • jazerá rôznej stupne acidifikácie, Západné Švédsko, 2009 • fontány a urbánne vody, Olomouc (Česko) a Kodane (Dánsko), 2007-2008 • jazerá a potoky Vysokých Tatier, Slovensko a Poľsko 2000-2008 • tajchy, Štiavnické vrchy•hlavný tok Dunaja •hlavný tok a ramená Moravy a Hrona.

 

 

Výber publikácií za posledných 5 rokov 

 • Reuss N.S., Hamerlík L., Velle G., Michelsen A., Pedersen O. & Brodersen K.P. 2013. Stable isotopes reveal that chironomids occupy several trophic levels within West Greenland lakes: implications for food web studies. Limnology and Oceanography 58: 1023-1034.
 • Hamerlík L., Svitok, M., Novikmec, M. Očadlík M. & Bitušík, P. 2013. Local, among-site, and regional diversity patterns of benthic macroinvertebrates in high altitude waterbodies: do ponds differ from lakes? Hydrobiologia. DOI 10.1007/s10750-013-1621-7.
 • Jacobsen D., Laursen S.K., Hamerlik L., Hansen K.M., Tsering T. and Zhu B. 2013. Sacred fish: on beliefs, fieldwork, and freshwater food webs in Tibet. Frontiers in Ecology and the Environment 11: 50-51.  http://dx.doi.org/10.1890/1540-9295-11.1.50
 • Hamerlík L. & Jacobsen D. 2012. Chironomid (Diptera) distribution in Tibetan streams with different glacial influence. Insect Conservation and Diversity 5(4): 319-326. doi: 10.1111/j.1752-4598.2011.00167.x
 • Striberger J., Björck S., Holmgren S., Hamerlík L. 2012. The sediments of Lake Lögurinn – a unique proxy record of Holocene glacial meltwater variability in eastern Iceland. Quaternary Science Reviews 38: 76-88. doi: 0.1016/j.quascirev.2012.02.001
 • Tolonen K.T., Brodersen K.P., Kleisborg T.A, Holmgren K., Dahlberg M., Hamerlík L. & Hämäläinen H. 2012. Effects of fish environmental variables on the phantom midge abundance: transfer functions for reconstruction of past fish abundance. Journal of Paleolimnology 47: 531-547.
 • Brodersen K.P., Hamerlík L. & Velle G. 2011. Deadheads at high altitude: Summary from the 10th Workshop on Subfossil Chironomidae, Finse, Norway, 2011. Chironomus Newsletter on Chironomidae Research 24: 8-10
 • Kuhn J., Andino P., Calvez R., Espinosa R., Hamerlik L., Vie S., Dangles O. & Jacobsen D. 2011. Spatial variability in macroinvertebrate assemblages along and among neighbouring equatorial glacier-fed streams. Freshwater Biology 56 (11): 2226-2244. doi:10.1111/j.1365-2427.2011.02648.x
 • Hamerlík L., Jacobsen D. & Brodersen K.P. 2011. Low species richness of non-biting midges (Diptera: Chironomidae) in Neotropical artificial urban water bodies. Urban Ecosystems. 14: 457-468. DOI 10.1007/s11252-011-0163-x
 • Hamerlík L., K.P. Brodersen & S. Biba. 2010. First records of non-biting midges Orthocladius (Eudactylocladius) fuscimanus (Kieffer) and Paratanytarsus grimmii (Schneider) (Diptera: Chironomidae) for Denmark with notes on ecology and distribution in artificial habitats. Studia Dipterologica 17(1/2): 33-36. ISSN 0945-3954.
 • Hamerlík L., ChristoffersenK. & Brodersen K.P. 2010. Short comment on chironomid assemblages and stratigraphy of high altitude lakes from Tibet. Chironomus Newsletter on Chironomidae Research 23: 20-24.
 • Hamerlík L. & K.P Brodersen 2010. Non-biting midges (Diptera: Chironomidae) from fountains of two European cities: micro-scale island biogeography. Aquatic Insects 32(1): 67-79.
 • Jacobsen D., O. Dangles, P. Andino, R. Espinosa, L. Hamerlík & E. Cadier 2010. Longitudinal zonation of macroinvertebrates in an Ecuadorian glacier-fed stream: do tropical glacial systems fit the model? Freshwater Biology 55(6): 1234-1248.
 • Čiamporová-Zaťovičová Z, L. Hamerlík, F. Šporka & P. Bitušík 2010. Littoral benthic macroinvertebrates of alpine lakes (Tatra Mts) along an altitudinal gradient: a basis for climatic change assessment. Hydrobiologia 648: 19-34.
 • Hamerlík L. & P. Bitušík 2009. The distribution of littoral chironomids along an altitudinal gradient in High Tatra Mountain lakes: Could they be used as indicators of climate change? Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 45: 145-156.
 • Čejka T. & L. Hamerlík 2009. Land snails as indicators of soil humidity in Danubian woodland (SW Slovakia). Polish Journal of Ecology. 57(4): 637-645.
 • Šporka F., Z. Pastuchová, & L. Hamerlík, Dobiašova, M. & P. Beracko 2009. Assessment of running waters (Slovakia) using benthic macroinvertebrates – derivation of ecological quality classes with respect to altitudinal gradients. Biologia, Bratislava 64(6): 1196-1205.

 

Miestnosť:
107
Telefón:
048 446 7107