print

Základy elektrochémie

Informácie o projekte

Projekt KEGA č. 3/4202/06 „Elektrochemické úlohy a experimenty vo vzdelávaní“, bol riešený v rokoch 2006 – 2008.

 

V rámci projektu bol vytvorený učebný materiál, obsahujúci experimentálne a teoretické úlohy z elektrochémie. Materiál je určený pre všetkých záujemcov o elektrochémiu, hlavne pre žiakov, študentov a učiteľov chémie. Jednotlivé experimenty sú doplnené obrázkovým materiálom, niektoré s priamo zabudovanými interaktívnymi dynamickými simuláciami a videosekvenciami. Experimenty a úlohy sú navrhnuté a rozdelené tak, aby mohli byť využívané aj vo vyučovaní prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ. Didaktická účinnosť vytvorených úloh bola overovaná prieskumom u vybraných cieľových skupín.

 

Ak máte záujem o tlačenú publikáciu „Základy elektrochémie“, prednášku spojenú so zaujímavými elektrochemickými pokusmi resp. o ďalšie informácie, zašlite e-mail na adresu: zuzana.melichova@umb.sk 

 

Základy elektrochémie

link