Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

KEGA: Výsledky študentských dotazníkov

Učebné materiály z geografie pre ZŠ testovali aj študenti Katedry geografie a geológie na vybraných predmetoch. Po ich otestovaní študenti zodpovedali na krátky dotazník. Otestovanie úloh študentami nám napomohlo najmä pri odstránení technických chýb (nevhodná veľkosť obrázkov, zlé formátovanie a pod.) a pri odstránení gramatických a štylistických chýb. Taktiež sme narazili na niektoré technické chyby, ktoré považujeme za slabé stránky prostredia LMS Chamilo a bežným užívateľom sú len ťažko riešiteľné.

Zhrnutie najdôležitejších výsledkov dotazníkového prieskumu

  • úlohy dokopy testovalo 106 študentov
  • viac ako 91% študentov si spustilo úlohy na počítači, necelých 6% na smartfóne, zvyšok na tablete

Vyjadrenia k obsahovej náplni

(1 - súhlasím, 5 - nesúhlasím)

Ďaľšie konkrétne pripomienky, komentáre respondentov:

"Malé technické nedostatky. Napríklad odpovede ktoré som dopĺňala do políčok, tak sa políčka stále posúvali a menili a tým pádom sa mi to horšie robilo a taktiež to aj dlhšie trvalo."
 
"Trochu ten vzhľad webstránky pripomína vzhľad diskusných fór na webe ale to zrejme záleží aj od osobnej preferencie odborne je to na vysokej úrovni."
 
"...prvé tri otázky mi ukázalo ako už vyplnené pritom som ich nevyplnil ani nevidel v teste..."
 
"...niektoré úlohy sa mi zdalo dosť náročné pre šiestakov..."
 
"Mne osobne sa v úlohách na usporiadanie/ daj do chronológie určité prvky/ nedalo meniť poradie, ak som to už raz zadala, nemala som možnosť na opravu, ako v ostatných úlohách. Najviac sa mi páčili úlohy, kde som mala do mapy číslovať nejaké mestá/pohoria/jazerá a pod. Osobne som zastala zaskočená pri úlohách na priraďovanie, pretože nikde som nepostrehla upozornenie, že k jednému pojmu môžem priradiť viac prvkov a niektorým nemusím priradiť nič."
 
"pri označovaní na slepej mape mi na konci testu ukázalo, že som označila úplne inde ako som naozaj označila (príklad, v úlohe som označila Perzský záliv správne ale na konci testu mi označenie ukazovalo niekde v Arabskom mori, ako keby sa posunulo, stalo sa to 2x."
 
"Možno pri úlohách kde bolo treba vpísať odpoveď do kolónky by sa zišlo aby boli akceptované nielen základné tvary slov, ale napr. aj odpovede s malým/veľkým začiatočným písmenom, odpovede v inom páde, prípadne možno aj odpovede s preklepom typu Acconcagua = Aconcagua. Zjednodušene povedané aby to posudzovanie správnosti týchto vpisovacích odpovedí bolo citlivejšie."
 
"Otázky neboli presne formulované, nachádzali sa v nich duplikované výrazy, nepresná syntax."
 
"Niektoré spájačky mi prišli časovo náročnejšie (napr. charakteristiky krajín - niekde až 7 opisov a 7 krajín), taktiež by som v zadaní uviedol, či aj viaceré pojmy môžeme priradiť k rovnakej možnosti, alebo každý pojem musí mať svoju dvojicu - aby sme sa vyhli tomu, že žiakov to môže nabádať k zlej odpovedi, aj keď si myslia správnu odpoveď, ale povedia si, že keď im ostalo voľné políčko, nie je to správne. Náročné pre žiakov 6. ročníka hodnotím aj čítanie z grafu, ktorý bol v angličtine. V otázkach, kde sa žiaci prepájali na text v podobe linku, môžu byť znevýhodnení žiaci s pomalším internetom. Mne osobne prišla najnáročnejšia úloha s prácou s klimadiagramom (resp. mal som problém s pochopením zadania), myslím že to bola tá druhá "diagramová" otázka v teste Prírodné pomery v Ázii. Ako posledné by som spomenul, že pred vypĺňaním testu by som oboznámil žiakov s možnosťou opraviť sa, napr. pri zoraďovaní pojmov od najstaršieho po najmladšie (môžu tak stratiť zbytočne veľa času skúšaním opraviť sa a nemusia na to ani prísť)."
 
"Pri úlohách - zoraď od sever juh - mi nefungovali správne okienka, nikdy som nevedel kde a ako idú okienka - ktoré ukazuje sever a ktoré juh, nakoľko som mal zobrazené 4 okienka v rade a dalšie dve pod nimi. Bolo to chaotické."
 
"Google Maps v prvej otázke nemusia byť podporované na všetkých zariadeniach (najmä na telefónoch to vyžaduje externé okno). Inak veľmi dobre spracovaný, prehľadný test."
 
"Vyskúšala som všetky testy na jeden kontinent, ktorý bol určený pre 9 ročník. Žiaci by ho nevedeli vyplniť. Ja som ich tie učivá učila všetky a sama som mala problém s niektorými úlohami. Niktoré úlohy mi prídu zložité."
 
"Pri Oceánii mi nezobrazovalo videá v poslednej úlohe o tanci. Keď som napísal niečo gramaticky chybne, neuzná to odpoveď (Šalamúnové ostrovy miesto Šalamúnove ostrovy)."
 
"Gramatické chyby z/y zrejme iné nastavenie klávesnice, niektoré otázky sa zobrazujú príliš zväčšené, veľký zoom."
 
"Ak aj nie pri každej otázke tak aspoň na začiatku upozorniť na možnosť, že niektoré odpovede nebudú použité. Mal som tendenciu (a aj som vypĺňal) v pomere 1:1, kdežto napríklad náboženstvá v Afrike neboli zďaleka zastúpené všetky. Preto by som na to aspoň upozornil."
 

Celkové zhodnotenie úloh študentami