Aktívne reproduktory

Jednou z hlavných výhod experimentálnej zostavy je možnosť znázorniť pohyby rôznych kmitajúcich, prípadne rotujúcich telies ako periodické priebehy pomocou digitálneho osciloskopu DSO150 (alebo s využitím systému Coach, Vernier a pod.), ale zároveň aj tieto priebehy počuť, pokiaľ ich frekvencie zasahujú do zvukovej oblasti. Tak napr. môžeme mechanickou moduláciou laserového lúča zviditeľniť kmity ladičky bez rezonátora a opäť ich po zosilnení a prevedení na zvukový priebeh počuť v reálnom čase. Z uvedených dôvodov sme za ďalšiu súčasť zostavy zvolili aktívne reproduktory. Z hľadiska parametrov ide o bežné aktívne reproduktory s nízkym výkonom (5 W) určené k počítaču, s reguláciou hlasitosti, s 3,5 mm vstupným stereo jack konektorom a s deklarovaným frekvenčným rozsahom 20 Hz až 20 kHz. Medzi dôležité vlastnosti môžeme zaradiť prevedenie reproduktorových bedničiek z drevotriesky, čo vylepšuje ich zvukový prejav a odkryté membrány reproduktorov, čo je výhodné z didaktického hľadiska. Zároveň sú takéto aktívne reproduktory vďaka pomerne nízkemu výkonu, malému zvukovému skresleniu, malým rozmerom a vzhľadom k možnosti regulácie hlasitosti ideálne pre vlastnú žiacku experimentálnu činnosť na hodinách fyziky.