Oznamy

Pre nízky počet prihlásených študentov v predzápise v AISe sa v roku 2021/2022 neotvoria v študijnom programe

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov

Bc. štúdium nasledovné PV predmety:

2. ročník LS: 1d-sep-024 - Semestrálny projekt
3. ročník ZS:1d-zmv-028 - Základy metodológie výskumu

_____________________________________________________________

Pre nízky počet prihlásených študentov v predzápise v AISe sa v roku 2021/2022 neotvoria v študijnom programe

Učiteľstvo praktickej prípravy

nUPPdb – Bc. štúdium nasledovné PV predmety:

3. ročník ZS:1d-krt-028 - Vybrané kapitoly z regulačnej techniky
______________________________________________________

Pre nízky počet prihlásených študentov v predzápise v AISe sa v roku 2021/2022 neotvoria v študijnom programe

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov

Mgr. štúdium nasledovné PV predmety:

2. ročník ZS:2d-pem-016 - Pedagogické merania
2. ročník ZS:2d-prp-017 - Pracovné prostredie