High Performance Computing Center (HPCC)

High Performance Computing Center
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

V súvislosti s národným projektom SIVVP bolo 1. 6. 2012 na UMB v Banskej Bystrici zriadené Centrum pre vysokovýkonné počítanie (z anglického High Performance Computing Center - HPCC UMB). Hlavným cieľom pracoviska je poskytovať služby vedcom, ktorí vo svojich výskumoch potrebujú realizovať náročné výpočty.

Pre viac informácií kliknite tu.

Zodpovedná osoba za laboratórium:

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr.

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
130