Harmonogram štúdia

K dispozícii je harmonogram na nový akademický rok 2021/2022.

Podľa COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021, zverejnených vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zasadnutia Krízového štábu UMB sa bude UMB v priebehu akademického roka 2021/2022 riadiť SEMAFOROM UMB, berúc do úvahy jednotlivé fázy epidemickej situácie podľa COVID Automatu.

Na grémiu dekanky 18. 11. 2021 bola schálená zmena harmonogramu štúdia pre AR 2021/2022. Zmena harmonogramu súvisí s prebiehajúcim procesom zosúlaďovania študijných programov so štandardami pre študijný program vydanými SAAVS.