Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PROJEKT: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na UMB v Banskej Bystrici


Informácie o projekte

Číslo projektu: NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)

Doba riešenia: 1. júl 2020 - 30. jún 2023


Zameranie / cieľ projektu:

  • prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít (vytvorenie novvých pedagogických praxí, pedagogických stáží, rozšírenie aktuálnych pedagogických praxí študentstva) dosiahnutie skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijnách programov v jednotlivých študijných programoch akreditovaných na FPV UMB.
  • príprava podporných vzdelávacích materiálov, prioritne určených pre cvičných učiteľov cvičných škôl, študentov učiteľských študijných programov,  ostatných pedagogických pracovníkov prostredníctvom online prístupu.

Riešitelia projektu:

Projektový manažér na UMB

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7204
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
204

Koordinátorka projektu na FPV UMB

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Ďalší riešitelia projektu na FPV UMB

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7231
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
231
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F34 (dekanát) a F349 (KCH)
doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F33 (dekanát), F220 (KTT)
Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu

Telefón:
048 446 7148
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
RNDr. Martina Škodová, PhD.

RNDr. Martina Škodová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7303
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F303
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre zdravotne znevýhodnených študentov so špecifickými potrebami na FPV UMB, Člen Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre prírodné vedy. (Coordinator for disabled students with specific needs at FPV UMB, Member of the Permanent Working Group for the Internal Quality System of UMB for Natural Sciences).

Telefón:
048 446 7131
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131

Výstupy projektu

Cieľom podaktivity projektu bolo pripraviť portfólio podporných vzdelávacích materiálov, ktoré budú mať jednak podobu návrhov na aktivity rôzneho charakteru a rozsahu rešpektujúc špecifiká daného učebného predmetu, pre ktorý budú určené, ako aj podobu materiálov zameraných na špecifikáciu pedagogických procesov praxe v súvislosti s procesmi plánovania, realizovania a hodnotenia praxe.

Výstupy vytvorené v rámci projektu sú rozdelené do jednotlivých sekcií podľa vyučovacích predmetov.


Licencia Creative Commons
Toto dielo má licenciu Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodná Licencia. Autorské diela je možné voľne šíriť, avšak iba za podmienky uvedenia autora. Viac info tu.