Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Odborná prax

REALIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE

1) Študent si v spolupráci s príslušnou katedrou a po súhlase OZŠP zvolí pracovisko odbornej praxe.

2) Koordinátor odbornej praxe (príslušný vyučujúci) si overí na Referáte rozvoja FPV UMB príslušnú „Zmluvu o odbornej praxi medzi fakultou a pracoviskom praxe“ alebo „Zmluva o spolupráci“, ktorá zahŕňa aj odbornú prax s príslušnou inštitúciou.  Pokiaľ zmluva nie je uzatvorená, je viacero možností formalizovať vzťah medzi fakultou a externým pracoviskom pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov (výber možnosti treba podriadiť požiadavkám externého pracoviska):

Variant A) – realizácie odbornej praxe pod gesciou fakulty:

  1. Referát rozvoja FPV UMB zabezpečí podpis rámcovej „Zmluvy o odbornej praxi medzi fakultou a pracoviskom praxe“ alebo „Zmluvu o spolupráci“ na základe informácií poskytnutých katedrou.
  2. Referát rozvoja FPV UMB pred začatím odbornej praxe zabezpečí vyplnenie a podpísanie "Oznámenia o účasti študenta/študentov na odbornej praxi", ktoré odošle príslušnej externej inštitúcii. Podklady k odbornej praxi – menoslov študentov, náplň odbornej praxe (ak to vyžaduje externá inštitúcia) zašle koordinátor odbornej praxe príslušnej katedry na Referát rozvoja FPV.

Variant B) – realizácia odbornej praxe bez gescie fakulty:

  1. Študent si zabezpečí odbornú prax samostatne (bez zmluvného vzťahu) so súhlasom koordinátora odbornej praxe (príslušného vyučujúceho). V tomto prípade externé pracovisko vystaví formálny doklad o realizácii odbornej praxe.

3) Po skončení odbornej praxe študent predloží podľa požiadaviek a potrieb katedry koordinátorovi odbornej praxe príslušnej katedry Potvrdenie o jej absolvovaní, prípadne Výkaz o vykonaní odbornej praxe. Príslušné dokumenty dokazujúce absolvovanie odbornej praxe archivuje na každej katedre koordinátor odbornej praxe a zapisuje hodnotenie z odbornej praxe do AISu (pokiaľ katedra nerozhodne inak).

..............................

Kontaktné osoby

Mgr. Silvia Malachovská

Mgr. Silvia Malachovská

Referentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

..............................

Vzorové dokumenty k odbornej praxi: