Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 005UMB-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Spoluriešitelia:

Milan Ďuriš
Ján Pavlovkin
Martin Kučerka
Ľubomír Žáčok
Daniel Novák
Petra Kvasnová

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie moderných, komplexných študijných materiálov pre technické odborné predmety nových študijných programov prvého a druhého stupňa VŠ vzdelávania. Cieľom riešiteľov grantového projektu je analýza a následné vytvorenie reálnych možností a koncepčných stratégií v riešení pre pozitívne zmeny vo vyučovaní vybraných študijných programov jednotlivých fakúlt spolupracujúcich na projekte. Nosnou časťou projektu je vytvorenie dvoch vysokoškolských učebníc a multimediálnych príloh, v ktorých budú zakomponované najnovšie výsledky výskumu z tejto oblasti, získané na spolupracujúcich pracoviskách. Učebné matzeriály budú vytvorené aj v elektornickej podobe.