Štipendiá

Kontaktné osoby pre jednotlivé druhy štipendií

Pre sociálne štipendiá

  • Marta Kostúrová
    referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom FF UMB, FPV UMB a PdF UMB
    marta.kosturova@umb.sk   048/446 6678

Poznámka: Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - link na sociálne štipendiá.

Pre motivačné štipendiá

Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa