Štipendiá

Kontaktné osoby pre jednotlivé druhy štipendií

Pre sociálne štipendiá

Osobný kontakt: EF UMB, Cesta na amfiteáter 10, Banská Bystrica (nová budova), kancelária č. 026, prízemie. 

Ing. Mária Plavuchová

Ing. Mária Plavuchová

Referentka, Referentka prorektorky pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 6130
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
026

Poznámka: Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - link na sociálne štipendiá.

Pre motivačné štipendiá

Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa