Horizont of Physics Education (HOPE)

Informácie o projekte

Zadávateľ:

European Commision

Číslo projektu:540130-LLP-FR-Erasmus-ENW
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Zahraničný projekt:áno