Tvorba vysokoškolskej učebnice "Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi" pre podporu rozvoja novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 032UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Spoluriešitelia:

Ján Kurucz, Jiří Zapletal, Alena Packová

Zahraničný projekt:nie

Riešenie projektu je zamerané na vytvorenie vysokoškolskej učebnice so zameraním na modernú analytickú chémiu v prepojení na oblasť forenzných vied a kriminalistiky.