Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

20. výročie vzniku FPV UMB

FPV UMB 25. novembra 2015 oslávila 20. výročie jej vzniku. Podujatie malo charakter slávnostného zhromaždenia akademickej obce fakulty. V úvodnej časti dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD., ako hostiteľka privítala vzácnych hostí, akademickú obec, členov vedeckej rady fakulty a študentov.  Svojou osobnou účasťou význam podujatia potvrdili doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici, prorektori a kvestor UMB, predseda AS UMB, vedenia jednotlivých fakúlt UMB, viceprimátor mesta Banská Bystrica, prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúci odboru školstva Mestského úradu v Banskej Bystrici, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica, zástupcovia prírodovedeckých fakúlt zo Slovenska aj z Českej republiky, jednotlivých ústavov SAV, ako aj SAŽP, ŠOP, VTÚ a ďalších inštitúcií, riaditelia cvičných škôl a cviční učitelia.

Príhovor dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej PhD. bol aj krátkou retrospektívou vzdelávacieho a vedeckého života fakulty, zhodnotením uplynulého obdobia vzhľadom na poslednú komplexnú akreditáciu, vyzdvihnutím vzdelávacích a vedeckých úspechov ako aj špičkového vedeckého tímu katedry matematiky. Poďakovanie všetkým zamestnancom fakulty nebolo len formálnou záležitosťou. Dekanka priamo pomenovala progresívne trendy na fakulte, ako aj negatívne javy vyskytujúce sa v vzdelávacej a vedeckej činnosti.

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vo svojom vystúpení úprimne poďakoval fakulte za jej doterajšie pôsobenie, vyzdvihol jej vedeckú úroveň, pripomenul ďalšie výzvy v budúcom období a poprial fakulte dobrých študentov, vynikajúcich absolventov  a kvalitnú vedeckú činnosť.

Viceprimátor mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan vo svojom príhovore vyzýval na prehlbovanie a rozširovanie ďalšej spolupráce fakulty a univerzity s mestom Banská Bystrica. Príhovory ukončil svojim prejavom RNDr. Igor Broska, DrSc., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. Úprimný prejav bol potvrdený netradičným darom fakulte v podobe horniny s baníckym kahancom, symbolizujúci prírodovedné vzdelávanie. Oficiálna časť osláv vzniku fakulty bola ukončená slávnostným odovzdávaním medailí FPV UMB a ďakovných listov jednotlivcom a inštitúciám. Dekanka fakulty si uctila aj osobnosti „in memoriam“, ocenenia prevzali ich rodinní príslušníci. Vokálne zoskupenie OTTO VOCE svojím vystúpením dopĺňalo slávnostnú atmosféru celého podujatia.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj v podobe  divadelného predstavenia „Svet (podľa) Urbana“ v podaní hercov DJGT vo Zvolene. Priblížili umelecký aj osobný život umelca z nášho kraja, ktorý za krátky čas svojho života výrazne obohatil básnickú, literárnu a hudobnú slovenskú scénu.

Dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD. na slávnostnej recepcii opäť poďakovala prítomným za ich účasť na podujatí a zdôraznila zvyšovanie kvality vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty.