Laboratórium IoT

Katedra informatiky FPV UMB disponuje viacerými príslušenstvami na IoT:

  • mikrokontrolér Arduino kit
  • Raspberry PI klaster
  • Raspberry Pi 3 + príslušenstvo IoT
  • Raspberry Pi 4
  • Raspberry Pi 400
  • 3D tlačiarne (ZMorph, Creality CR-6 SE)

Zodpovedná osoba za laboratórium:

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132