Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Deň otvorených dverí na FPV UMB 2020

Dňa 11. februára 2020 od 9:00 hod do 14:00 hod sa v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB konal Deň otvorených dverí. Naša fakulta ponúkla študentom širokú škálu študijných programov a odborov. Výber správnej vysokej školy je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného študenta. Potenciálni vysokoškoláci sa tiež zoznámili s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť poskytovala kompletné informácie o študijných programoch, informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, termínoch podania prihlášok, poradenstva o štúdiu v zahraničí, o možnostiach ubytovania a využitia voľného času na FPV UMB.

Katedra biológie a ekológie mala prezentáciu vybraných zbierkových fondov: Významné, všeobecne známe a chránené druhy hmyzu Slovenska, ulity známejších a typických mäkkýšov pre našu faunu. Individuálna konzultácia s mladými ľuďmi so záujmom o štúdium biológie, podmienky štúdia, možnosti voľby študijnej aprobácie, uplatnenie po skončení štúdia. Návštevníci mali k dispozícii a k nahliadnutiu vybrané populárno-vedecké publikácie a nasledujúce postery: Anatómia hmyzu, Klenoty fauny Slovenska, Škodlivé chrobáky a dilema škodlivosti z pohľadu prírodovedca, Vyzerajú ako chrobáky, no nie sú to chrobáky a "Škaredé" a "nebezpečné" pavúky.

Katedra fyziky predviedla demonštráciu zaujímavých javov z rôznych oblastí fyziky, fyzikálne hračky a hlavolamy.

Katedra geografie a geológie informovala o štúdiu, sprevádzala záujemcov o štúdium do učební kde bol naplánovaný program. V priestoroch katedry ich čakali súčasní študenti, ktorých sa tiež mohli pýtať neformálne na všetko ohľadom štúdia.

Katedra chémie na prízemí destilovala vonné silice, robili otlačky prstov a hlavne informovali o možnostiach štúdia.

Katedra informatiky vo vestibule FPV UMB boli prezentované didaktické roboty mBot a mBot Ranger a ďalšie robotické modely vyrobené alebo navrhnuté na Katedre informatiky.

Katedra matematiky mala v stránku pripravené ukážky matematických hlavolamov a súťaží, ale najmä zabezpečovali prvý kontakt záujemcom o štúdiu, aby ich usmernili ďalej na katedru. Na katedre sme sa so všetkými záujemcami porozprávali a oboznámili ich o možnostiach a výhodách štúdia u nás. Myslím, že všetky diskusie sa niesli v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Katedra techniky a technológií oboznámili študentov s možnosťami štúdia na katedre, boli im v krátkosti opísané študijné programy spolu s obsahmi predmetov zameraných na drevárstvo, strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie a kybernetiku. Záujemcom boli sprístupnené moderné odborné učebne, kde je realizovaná skoro polovica štúdia praktického a aplikačného charakteru. V diskusii si vypočuli informácie od študentov o možnostiach adaptácie, samorealizácie a ich fungovania na Katedre techniky a technológií. Zároveň bola návštevníkom odprezentovaná možnosť štúdia aj na zahraničných partnerských univerzitách, či už formou stáží, alebo mobility Erasmus+. Návštevníci boli informovaní o následných možnostiach uplatnenia sa na trhu práce ako budúci učitelia pre predmet Technika na ZŠ, alebo majster odbornej výchovy pre SOŠ. V prípade nejasností bola záujemcom poskytnutá možnosť kontaktovania sa prostredníctvom katedrovej vedeckej pracovnej sily alebo sociálnych sietí FCB.

Katedra životného prostredia predstavila študijný program v bakalárskom stupni štúdia „Bezpečnosť životného prostredia“ ale aj ďalšie možnosti štúdia na KŽP (magisterský, prípadne doktorandský stupeň štúdia). Mala pripravený vedomostný kvíz z problematiky životného prostredia a ekológie, praktickú ukážku monitorovania rizikových vlastností pracovného prostredia - meranie a hodnotenie hluku zvukomerom Testo 816 a meranie kvality ovzdušia analyzátorom prašnosti Trotec PC 200.