Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Teaching Controversial Issues (TCI)

Číslo projektu:2023-1-NL01-KA220-SCH-000152141 Doba riešenia projektu:7. Máj 2024 - 7. Máj 2024
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Zaniknutá krajina Mateja Bela (rekonštrukcia a environmentálne dejiny historickej krajiny v 18. storočí)

Číslo projektu:VEGA 1/0770/24 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Biodostupnosť potenciálne toxických prvkov na opustených Cu ložiskách

Číslo projektu:VEGA 1/0220/23 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Aktuálne problémy regiónov Európy - inovatívne prístupy vo vyučovaní

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Číslo projektu:VEGA 1/0563/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Virtual GeoLab

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Vedúci projektu FPV:

Súčasným problémom geografického vzdelávania je spôsob, akým žiaka motivovať a zaujímavým spôsobom sprístupniť aj menej atraktívne témy. Žiaci by mali aktívne pátrať, skúmať, objavovať. Prostredníctvom virtuálnej reality...

Environmentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych systémov na Slovensku

Číslo projektu:VEGA 1/0667/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Číslo projektu:APVV-19-0065 Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

European Values in Education

Číslo projektu:KA201-BA81A6E1 Doba riešenia projektu:1. September 2019 - 31. August 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

Číslo projektu:APVV-18-0185 Doba riešenia projektu:1. Júl 2019 - 30. Jún 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Matej Masný, PhD.

Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Číslo projektu:VEGA 1/0237/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.

Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Číslo projektu:APVV-15-0050 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

CAD pre Krajinné inžinierstvo

Číslo projektu:KEGA 007SPU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Číslo projektu:KEGA 055UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Číslo projektu:VEGA 1/0650/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.