Základné informácie

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Katedra chémie, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Odbornou skupinou pre výučbu chémie Slovenskej chemickej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na 17. Medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov, ktorý sa bude konať ONLINE FORMOU 26. novembra 2021.

Záštitu nad medzinárodným seminárom prevzala dekanka FPV UMB, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

 


 

Zameranie a cieľ seminára

Medzinárodný seminár je primárne určený pre študentov doktorandských študijných programov zamarených na didaktiku chémie a na ďalšie oblasti prírodovedného vzdelávania. Cieľom seminára je prezentácia projektov dizertačných prác študentov a výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti. Seminár je pre študentov príležitosťou na odbornú diskusiu a získanie podnetov pre ďalšie smerovanie ich práce.

 


 

Dôležité termíny

Záväzná prihláškaabstrakt

07.11.2021

Konanie seminára

26.11.2021 (online)

Zaslanie príspevkov na publikovanie v zborníku

31.12.2021